-Græsslåning


-Hækklipning


-Snerydning/Saltning


-Rydning af krat


-Slåning af vådområder og skrænter

Erhvervs Aftale