Tveje Merløse Kirkegård

Kirkegårdshjælp

-Renholdelse og vedligeholdelse af gravsteder, kirkegårdsarealerne og ved/omring præsteboligen


-Anlæg af gravsteder


-Plantning af årstidernes blomster 


-Hækklipning, beskæring og løvsugning


-Grandækning


-Snerydning og glatførebekæmpelse 

Jeg laver også helårsaftaler eller står I og mangler et par ekstra hænder en dag eller flere, så tøv ikke med at ringe

29712289

og lav en aftale om min hjælp. 

Tølløse Kirkegård